منتديات صحبة نتدخول
إشترك فى قناتنا على اليوتيوب :)

descriptionموضوع - Post<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×>

more_horiz

كيفكم يا اعضاء صحبة نت

نبدا بسرعة

Game Cover
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Dirt_2_frontcover_large_HTn8p5zFOkjWWGd

ToTal Trophies
48
1-Platinum
3-Gold
8-Silver
36-Bronze

<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Platinum
Platinum
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Platinum-med <×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Platinum
Perfect finish!
You’ve unlocked every other trophy – Congratulations!
تفوز بكل التروفيز

><><><><><><><><><
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Gold01
Gold
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Gold-med <×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Gold01
Dedication
Win every event in the DiRT Tour.
تفوز بكل السباقات في اللعبه

<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Gold-med <×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Gold01
For Colin
You’ve won the Colin McRae Challenge Event.
تفوز بتحدي كولن مكاري

<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Gold-med <×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Gold01
X Games Champ!
Win all the X Games events.
تفوز بكل سباقات اكس

><><><><><><><><><><
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Silver01
Silver
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Silver-med <×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Silver01
All-Star
Win an All-Star division event.
تفوز بسباق كل النجوم

<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Silver-med <×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Silver01
As Good As It Gets
Reach Level 30 in the DiRT Tour.
تصل للفل 30 في اللعبه

<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Silver-med <×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Silver01
Best Friends Forever!
Become true friends with every superstar.
كون صداقات مع كل نجم في اللعبه
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Silver01
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Silver-med
Big Bucks!
Earn those big bucks.
تفوز بالبيج بكس

<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Silver-med <×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Silver01
Notorious
Reach Online Fame Level 30.
توصل لفل 30 في الاونلاين

<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Silver-med <×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Silver01
The Full Set
Drive every vehicle in the game.
تقود كل السيارات في اللعبه
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Silver01
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Silver-med
World Tour Winner
Win all the World Tour events.
اربح كل بطولات العالم

<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Silver-med <×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Silver01
You’re The Best, Around!
Win a race at every track in the game (in any game mode).
تفوز بسباق في كل حلبه في اللعبه في اي طور

><><><><><><><><><><><><
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Bronze
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze-med <×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Aren’t You Popular!
Become true friends with 4 superstars.
كن صديق حقيقي مع 4 نجوم

<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze-med <×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Block Party
Beat Ken Block in a Throwdown.
اهزم كين بلوك

<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze-med <×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Dialled In
Win a race using a custom vehicle setup.
اربح سباق بسياره تكون معدلها
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Dominated!
Win a domination event, getting the maximum available points.
اربح سباق الهيمنه وجمع اكتر عدد نقاط ممكن
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Famous
Reach Online Fame Level 15.
توصل لفل 15 في الاونلاين
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Five Of Your Best
Win 5 Pro Tour races online.
تفوز في 5 سباقات محترفين اونلاين
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Friends For Life
Become true friends with a superstar.
كن صديق حقيقي مع نجم واحد
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Gate Crashed!
Hit every gate in a Gatecrasher event.
كسر كل البوابات في تحدي البوابات
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Getting A Reputation
Reach Level 15 in the DiRT Tour.
توصل لفل 15 في ديرت
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Gnarly!
Finish with Flair! Cross the finish line with no more than two wheels touching the ground.
مع الانتهاء من الذوق! عبور خط النهاية مع ما لا يزيد عن اثنين من عجلات ملامسة للأرض.
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Gut It Out!
Win a DiRT Tour event without winning a race.

<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Head Over Wheels
Roll your vehicle and still win the race.
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
I Ain’t Afraid Of No Ghost!
Choose a ghost, download and beat it!
اختار شبح,حمل واهزمه
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
I like a Challenge
Win 12 Throwdowns.
اربح 12 ثرو داونز
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
In His Footsteps
Win 25 Rally races in the DiRT Tour.
تفوز 25 سباق رالي
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Jet Setter
Compete in a race in every location.
تكسب سباق في كل بلد
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Just Drive!
You drove 100 miles (161 kilometres) without unlocking any other trophy.
تقود 100 ميل من غير ما تكون فتحت ولا تروفي
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Keep It Clean!
Win a DiRT Tour race without crashing.
اكسب سباق من غير ماتخبط السياره
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Mirra Image
Beat Dave Mirra in a Throwdown.
اهزم داف ميرا
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Mix It Up!
Play in every discipline online (Pro Tour or Jam Session).
اكسب في كل مكان اونلاين
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Nailed an Event
Win an event.
اكسب سباق
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
On The Bubble
Be second to last at each elimination point but go on to win a Last Man Standing race.
كن الثاني لاخر السباق واربحه في النهايه
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Piece Of Cake
Win a Throwdown.
اكسب الثروداون
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Pro
Win a Pro division event.
اكسب الديفيجن
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Rookie Coming Through!
Race in your first DiRT Tour race.
اول سباق في اللعبه
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Rush Hour
Win a Pro Tour race online against 7 competitors.
اكسب البرو ضد 7 في الاونلاين
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Showboating
Bask in your success at X Games America.

<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Terminated!
Take terminal damage while travelling at over 140mph (225km/h).
اخبط السياره وانت ماشي بسرعه 225 كيلومتر/ساعه
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
That All You Got?
Win a Timed Throwdown.
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Tourney
Take part in four tournaments.
اشترك في 4 بطولات
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Two Cups One Girl
Win two team events with the same female team-mate.
اكسب سباقين مع نفس البنت اللي معاك
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
Whose Backyard?
Beat Travis Pastrana in a Throwdown.
اهزم ترافيس باسترانا
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
With Great Honor
Achieve a ‘Cautious’ impact rating in Multiplayer races (Pro Tour or Jam Session).
تحقيق 'الحذر' في تقييم السباقات الزوجيه.
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
X Games America Champ
Win X Games America.
اكسب بطوله امريكا
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
X Games Asia Champ
Win X Games Asia.
اكسب بطوله اسيا
<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Bronze01
X Games Europe Champ
Win X Games Europe.
اكسب بطوله اوروبا
توقيع : RaTeDmRs


<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> Momken10


<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> DYAC.1

descriptionموضوع - Postرد: <×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×>

more_horiz
الف شكر لك اخي

على الترجمهـــ

descriptionموضوع - Postرد: <×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×>

more_horiz
مشكورررررررررررررر
توقيع : كريستيانو


Very Happy

<×>تـروفـيز<×>لـ ع ـبة DiRT2<×>مـن ترجمتـي<×> 12

rate_review التسجيل - منتديات صحبة نت

assistant يجب عليك إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول لإستخدام الرد السريع و كافة مميزات صحبة نت

assignment إنشاء حساب جديد

chevron_left يمكنك إنشاء حساب مجانى جديد لإستخدام كافة مميزات صحبة نت person_add إنشاء حساب جديد

assignment_ind تسجيل الدخول

chevron_left يمكنك تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب بالفعل person تسجيل الدخول

آخر مواضيع المنتدى

آخر مواضيع القسم

swap_horiz انتقل الى

صلاحيات هذا المنتدى

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

+close